HaPeSoft.cz
AUTOMATIZACE
VIZUALIZACE
SERVIS
KOMPONENTY
KATALOG
MANUÁLY
KONTAKT
MAPA STRÁNEK
Kalendář
Dlužníci
 
+420 728 726 127
 partnerský web:
PLC AUTOMATIZACE - Informace o automatizační technice, realizované pomocí PLC
BLAJA - automation portal
Paleček Elektro - průmyslová automatizace
 
 
 

PROGRAMOVÁNÍ STEP 7 - knihovna S7 SYSTEM

MANUÁLY
S7 SYSTEM S7 31xC TF S7 31x/31xC S5 SYSEM S5 CPU 928 DEMOVERZE CENÍK / OBJ. FAQ AKTUALIZACE
 

Systémové programové prostředky SIMATIC S7 300 / S7 400

 
 • Programové bloky OB - FC - SFC - SFB - FB - DB (ve spojení se standardními funkcemi)
 • OB pro kalendářní, časové, cyklické a hardwareové přerušení
 • DPV1 a víceprocesorové přerušení, chyby redundance a chybová přerušení HW
 • Chybová přerušení diagnostiky, komunikace napájení, I/O, programu a pod.
 • OB pro cyklus na pozadí, restart
 • Společné parametry pro SFC: REQ, RET_VAL, BUSY
 • Funkce pro kopírovací a blokové funkce, řízení běhu programu
 • Funkce pro systémový čas, doba provozu, přenos datových záznamů, DPV1
 • Funkce pro kalendářní a časové přerušení, synchronní a asynchronní chyby, diagnostiku
 • Funkce pro adresování modulů, distribuované I/O
 • Funkce pro komunikaci, nekonfigurovaná a konfigurovaná spojení
 • Funkce pro generování zpráv
 • Funkce pro IEC časovače, čítače a IEC funkce pro práci s časem
 • IEC funkce pro práci s časem datumem, řetězci a konverzi
 • Funkce pro integrované řízení (regulace), kompaktní CPU, pro integrované I/O (CPU IFM nebo C)
 • Funkce pro řízení "H" systémů
 • Diagnostická data, seznam systémových statusů, události, třída události a ID
 • více o obsahu je uvedeno v náhledu stromové struktury nebo v demoverzi
 • překlad 540-ti technických stránek, 304 kapitol, 92 tabulek a obrázků

 
 Titulní stránka knihovny

Náhled do stromové struktury knihovny S7 SYSTEM SW (náhled zobrazen pro prvotní informaci bez nutnosti stahování demoverze):

 S 7   S Y S T E M   S W   
 O r g a n i z a č n í   b l o k y   
OB 1 Programový cyklus
OB 10 - OB 17 Kalendářní přerušení
OB 20 - OB 23 Časové přerušení
OB 30 - OB 38 Cyklické přerušení
OB 40 - OB 47 Hardwareové přerušení
OB 55 - OB 57 Přerušení DPV1
OB 55 Stav přerušení
OB 56 Aktualizace přerušení
OB 57 Výrobcem specifikované přerušení
OB 60 Víceprocesorové přerušení
OB 61 Synchronní přerušení
OB 70 - OB 73 Chyba redundance
OB 70 Chyba redundance I/O
OB 72 Chyba redundance CPU
OB 73 Chyba redundance komunikace
OB 80 - OB 87 Chybové přerušení
OB 80 Časová chyba
OB 81 Chyba napájení
OB 82 Diagnostické přerušení
OB 83 Výměna modulu
OB 84 Chyba CPU
OB 85 Chyba třídy priority
OB 86 Chyba rozšiřujícího rámu
OB 87 Chyba komunikace
OB 90 Cyklus na pozadí
OB 100 - OB 102 Restart
OB 121, OB 122 Chyby programu a I/O
OB 121 Programová chyba
OB 122 Chyba přístupu k I/O
 F u n k č n í   b l o k y   
Společné parametry SFC
RET_VAL Výstupní parametr
REQ, RET_VAL, BUSY - význam
Kopírovací a blokové funkce  
SFC 20 "BLKMOV" kopírování proměnných
SFC 21 "FILL" inicializace pam. oblasti
SFC 22 "CREAT_DB" vytvoření DB
SFC 23 "DEL_DB" zrušení DB
SFC 24 "TEST_DB" kontrola DB
SFC 25 "COMPRESS" komprese paměti
SFC 44 "REP_VAL" přenos a záměna Acc1
SFC 81 "UBLKMOV" kopírování proměnných bez přerušení
SFC 82 "CREA_DBL" vytvoření DB v uživatelské paměti
SFC 83 "READ_DB" čtení DB v uživatelské paměti
SFC 84 "WRITE_DBL" zápis DB v uživatelské paměti
 SFC 85 "CREA_DB" vytvoření DB
Řízení běhu programu
SFC 43 "RE_TRIGR" kontrola cyklu
SFC 46 "STP" stop CPU
SFC 47 "WAIT" prodleva běhu programu
SFC 35 "MP_ALM" řízení více procesů
Systémový čas
SFC 0 "SET_CLK" nastavení času
SFC 1 "READ_CLK" čtení času
SFC 48 "SNC_RTCB" synchronizace času slave
SFC 100 "SET_CLKS" nastavení času
 SFC 101 "RTM" měření doby provozu
Doba provozu
SFC 2 "SET_RTM" nastavení měření
SFC 3 "CTRL_RTM" řízení měření"
SFC 4 "READ_RTM" čtení doby provozu
SFC 64 "TIME_TCK" čtení systémového času
Přenos datových záznamů
SFC 54 "RD_DPARM" čtení standardních parametrů
SFC 55 "WR_PARM" zápis dynamických parametrů
SFC 56 "WR_DPARM" zápis standardních parametů
SFC 57 "PARM_MOD" přiřazení parametrů k modulu
SFC 102 "RD_PDPARA" čtení předdefinovaných parametrů 
 SFC 103 "DP_TOPOL" identifikace topologie sítě DP nadřazeného systému
 SFC 104 "CiR" ovládání CiR
Chybové informace SFC54 ... SFC 57
SFC 58 "WR_REC" zápis datového záznamu
SFC 59 "RD_REC" čtení datového záznamu
SFC 59 "RD_REC" čtení datového záznamu S7-300
Chybové informace SFC58 ... SFC 59
Ostatní chyby SFC55 ... SFC59
DPV1 (PNO AK 1131)
SFB 52 "RDREC" čtení datového záznamu DP slave
SFB 53 "WRREC" zápis datového záznamu DP slave
SFB 54 "RALRM" čtení informací přerušení
Chybové informace SFB52 ... SFB54
Kalendářní přerušení  
Charakteristika SFC28 ... SFC31
SFC 28 "SET_TINIT" nastavení
SFC 29 "CAN_TINT" ukončení
SFC 30 "ACT_TINT" aktivace
SFC 31 "QRY_TINT" dotaz
Časové přerušení  
Charakteristika SFC32 ... SFC34
SFC 32 "SRT_DINT" start
SFC 33 "CAN_DINT" ukončení
SFC 34 "QRT_DINT" dotaz
Synchronní chyby
SFC 36 "MSK_FLT" nastavení masky
SFC 37 "DMSK_FLT" odstranění masky
SFC 38 "READ_ERR" čtení chybového registru
Přerušení a asynchronní chyby  
SFC 39 "DIS_IRT" zakázání přeruš. a asyn. chyby
SFC 40 "EN_IRT" uvolnění přeruš. a asyn. chyby
SFC 41 "DIS_AIRT" zpoždění přeruš. a asyn. chyby
SFC 42 "EN_AIRT" uvolnění zpoždění přeruš. a asyn. chyby
Diagnostika
SFC 6 "RD_SINFO" čtení startovacích informací OB
SFC 51 "RDSYSST" čtení systémového statusu
SFC 52 "WR_USMSG" zápis uživ. událostí do diag. bufferu
SFC 87 "C_DIAG" dotaz na aktuální stav spojení
Aktualizace obrazu procesu a procesních bitů
SFC 26 "UPDAT_PI" aktualizace obrazu vstupů
SFC 27 "UPDAT_PO" aktualizace obrazu výstupů
SFC 79 "SET" nastavení oblasti výstupů
SFC 80 "RSET" nulování oblasti výstupů
SFB 32 "DRUM" realizace sekvenčních kroků
PROFInet
SFC 112 "PN_IN" aktualizace vstupů komponent v uživatelském programu rozhraní PROFInet
SFC 113 "PN_OUT" aktualizace výstupů komponent v uživatelském programu rozhraní PROFInet
SFC 114 "PN_DP" aktualizace DP interního spojení
Adresování modulů  
SFC 5 "GADR_LGC" dotaz na logickou bázovou
SFC 49 "LGC_GADR" konverze logické adresy
SFC 50 "RD_LGADR" dotaz na všechny adresy modulu
Distribuované I/O
SFC 7 "DP_PRAL" vzorkování HW přerušení na DP slave
SFC 11 "DPSYC_FR" synchronizace skupiny slave
SFC 12 "D_ACT_DP" deaktivace DP slave
SFC 13 "DPNRM_DG" čtení diagnostických dat DP slave
SFC 14 "DPNRM_DAT" čtení celistvých dat z DP slave
SFC 15 "DPWR_DAT" zápis celistvých dat na DP slave
SFB 75 "SALARM" vyslání přerušení do DP master
Komunikace - globální data
SFC 60 "GD_SND" vysílání globálních dat
SFC 61 "GD_RCV" předávání a příjem globálních dat
Přehled S7 komunikace a S7 základní komunikace  
Rozdíly v komunikaci
Konsistence dat
Bloky pro S7 komunikaci
Bloky pro S7 základní komunikaci
Komunikace - konfigurovaná spojení  
Popis konfigurovaného spojení
Popis parametrů konfigurovaného spojení
SFB 8 "USEND" nekoordinované vysílání
SFB 9 "URCV" nekoordinovaný příjem
SFB 12 "BSEND" vysílání segmentu dat
SFB 13 "BRCV" příjem segmentu dat
SFB 14 "GET" čtení dat ze vzdáleného CPU
SFB 15 "PUT" zápis dat do vzdáleného CPU
SFB 16 "PRINT" vyslání dta na tiskárnu
SFB 19 "START" inicializace restartu
SFB 20 "STOP" přechod do STOPu
SFB 21 "RESUME" teplý start
SFB 22 "STATUS" dotaz na stav
SFB 23 "USTATUS" příjem statusu
SFB 62 "CONTROL" dotaz na stav spojení
SFB 62 "C_CNTRL" dotaz na stav spojení
Startovací procedury komunikace
Reakce SFB na problémy
Komunikace - nekonfigurovaná spojení  
Odlišnosti SFB konfigurovaných spojení
Přehled
Společné parametry SFC
Celistvost dat SFC GET a PUT
SFC 65 "X_SEND" vysílání dat na partnera MPI
SFB 66 "X_RCV" příjem dat partnera MPI
SFB 67 "X_GET" čtení dat z partnera MPI
SFB 68 "X_PUT" zápis dat do partnera MPI
SFC 69 "X_ABORT" zrušení komunikace
SFC 72 "I_GET" čtení dat z místní stanice
SFC 73 "I_PUT" zápis dat do místní stanice
SFC 74 "I_ABORT" zrušení komunikace
Chybové informace SFC65 - SFC74
Funkce pro generování zpráv alarmů  
IEC časovače a IEC čítače  
SFB 0 "CTU" čítač nahoru
SFB 1 "CTD" čítač dolu
SFB 2 "CTDU" čítač nahoru/dolu
SFB 3 "TP" impuls
SFB 4 "TON" zpožděné zapnutí
SFB 5 "TOF" zpožděné vypnutí
IEC funkce  
Technická specifikace IEC funkcí
Datum a čas jako komplexní datové typy
Datové a časové funkce
Porovnání proměnné DATE_AND_TIME
Porovnání proměnné STRING
Editace proměnné STRING
Konverze datových typů
Editace numerických hodnot
FC 36 binární výběr
SFB pro integrované řízení  
SFB 41 "CONT_C" spojitá regulace
SFB 42 "CONT_S" krokové řázení
SFB 43 "PULSEGEN" pulsní generátor
SFB pro kompaktní CPU(C)  
SFB 44 "ANALOG" analogové polohování
SFB 46 "DIGITAL" binární polohování
SFB 47 "COUNT" čítač
SFB 48 "FREQUENCY" měření frekvence
SFB 49 "PULSE" generování impulsů
SFB 60 "SEND_PTP" odeslání dat PtP
SFB 61 "RCV_PTP" příjem dat PtP
SFB 62 "RES_RCVB" vymazání zásobníku
SFB 63 "SEND_RK" odeslání dat
SFB 64 "FETCH_RK" přesunutí dat
SFB 65 "SERVE_RK" příjemce a poskytovatel dat
Chybové informace SFB60 - SFB65
H systémy  
SFC 90 "H_CTRL" Řízení H systémů
SFC pro WinLC RTX  
SFC 78 "OB_RT" určení doby zpracování
SFC 126 "SYNC_PI" synchronní aktualizace PI
SFC 127 "SYNC_PO" synchronní aktualizace PO
SFB pro integrované I/O  
SFB 29 "HS_COUNT" Rychlý čítač
SFB 30 "FREQ_MES" Měření frekvence
SFB 38 "HSC_A_B" Fázově posunutý čítač
SFB 39 "POS" Polohování
Plastikářství  
SFC 63 "AB_CALL" Technologie platů
 D i a g n o s t i k a   u d á l o s t í   
Diagnostická data  
Diagnostická data
Struktura kanálových specifických diagnostických dat
SSL Seznam systémových statusů  
Struktura systémových statusů
SSL_ID
dostupné částečné systémové seznamy statusu
SSL-ID W#16#xy11 identifikace modulu
SSL-ID W#16#xy12 charakteristika CPI
SSL-ID W#16#xy13 paměťová oblast
SSL-ID W#16#xy14 systémová oblast
SSL-ID W#16#xy15 typ bloku
SSL-ID W#16#xy19 stav LED modulu
SSL-ID W#16#xy22 status přerušení
SSL-ID W#16#xy32 stav datové komunikace
SSL-ID W#16#xy71 skupinové informace H CPU
SSL-ID W#16#xy74 stav LED modulu H CPU
SSL-ID W#16#xy91 stavové informace modulu
SSL-ID W#16#xy92 stavové informace rámu / stanice
SSL-ID W#16#xyA0 diagnostický zásobník CPU
SSL-ID W#16#xyB1 diag. inf. mod. - dat. záz. 0
SSL-ID W#16#xyB2 diag. inf. mod. - dat. záz. 1 s fyz. adr. 
SSL-ID W#16#xyB3 diag. inf. mod. - dat. záz. 1 s log. adr.
SSL-ID W#16#xyB4 diag. data DP slave
Události, třída, ID  
třída 1, standardní OB událostí
třída 2, synchronní chyba
třída 3, asynchronní chyby
třída 4, STOP a změny módu
třída 5, události zpracování
třída 6, komunikační události
třída 7, události H/F systémů
třída 8, diagnostické události
třída 9, standardní uživatelské události
třída A a B, volné uživatelské události
rezervované třídy událostí
Literatura
 NAHORU
 
■ Názvy produktů, výrobků, zařízení, software a jiné jsou registrovanými obchodními značkami ® společnosti SIEMENS AG ■ Vyobrazení produktů převzato z obrazové databáze © Siemens AG 2016, All rights reserved ■ Všechna práva vyhrazena - © Ing. Petr Halíř, HaPeSoft s.r.o. 2001-2016 ■ Stránky používají technologii cookies. Dalším používáním stránek vyjadřujete souhlas s jejich užitím. ■