HaPeSoft s.r.o. • Automatizace • Programování • Vizualizace •
• Servis • Konzultace • Náhradní díly •
• Komponenty •

Reference aplikovaných řídících systémů SIMATIC a HMI

Za 15 let práce v oblasti automatizační techniky je zaměřením na výše uvedené systémy bylo realizováno množství programových analýz na systémech SIMATIC S5 a SIMATIC S7 v návaznosti na následující případy:

 • příprava nového programového algoritmu pro řídící systém a jeho realizace v praxi
 • úprava stávávajícího algoritmu řízení s požadavkem změny nebo doplnění funkcí
 • přímá diagnostika poruchy nebo vytvoření diagnostického algoritmu pro zjištění příčiny

Tyto práce byly realizovány na různých stupních obtížnosti v závislosti na konkrétní aplikaci řídícího systému:

 • binární logika řízení
 • zpracování analogových signálů
 • zpracování impulsů, řízení polohy
 • centrální a decentrální konfigurace systémů
 • aplikace decentrálních periferií (PROFIBUS, AS-I, ProfiNET)
 • matematické výpočty, statistika
 • regulace, pulsně-šířková modulace (PWM)
 • vizualizace (PP, TP, KTP, TD, OP, TP, MP, PC)
 • komunikace a přenos dat (..., PPI, MPI, PROFIBUS, PROFINET, AS-I, RK512, 3964R, ASCII, ...)

Celkově bylo provedeno:

 • cca 1000 servisních zásahů při odstraňování závady a diagnostiky zařízení
 • cca 150 programových aplikací a úprav na systémech SIMATIC S7 i S5, TIA / STEP7, vizualizace WinCC Flexible, ProTool Pro, ComText

Konkrétní realizace

 

SIMATIC DP, CPU 1510SP-1PN, IM155-6PN, TIA Portal

Rekonstrukce řídícího systému dopravníkové tratě na bázi ET 200SP.

(Pro zvětšení klikni na obrázek.)
Původní řídící systém Nový řídící systém SIMATIC DP Nová skříň systému
Původní
řídící systém
Nový
řídící systém
SIMATIC DP
Nová
skříň systému

S7-1200, CPU1214, KP400, TIA Portal V14, SEW, SAFETY SIRIUS

Rekonstrukce řídícího systém pro plášťový svařovací stroj, programové řízení svařovacích proudů, polohy a rychlosti svařování. Měnič SEW pro řízení motoru se spiroidní převodovkou polohování svařování. Dodávka HW S7-1200, SW vybavení TIA Portal pro PLC s univerzálním blokem GRAPH-1200 pro sekvenční řízení a tvorba vizualizace.

(Pro zvětšení klikni na obrázek.)
Původní řídící systém SIMATIC S5 Nový řídící systém S7-1200 Obrazovka KP400 Obrazovka KP400
Původní řídící systém
SIMATIC S5
Nový řídící systém
S7-1200
Provozní obrazovka
KP400
Obrazovka KP400
Celkový pohled Měnič SEW Měnič SEW
Celkový pohled,
ovládací panel a rozvaděč
Měnič SEW Univerální blok
GRAPH-1200

S7-1500, CPU1511C, KP400, TIA Portal V14

Řídící systém pro kompletaci štítků šanonů. Dodávka HW S7-1500, SW vybavení TIA Portal pro PLC a vizualizace.

(Pro zvětšení klikni na obrázek.)
Řídící systém SIMATIC S7-1500 CPU1511C Ovládací panel KP400
Řídící systém Ovládací panel

S7-1500, CPU1513, KTP900, KP8, TIA Portal V14

Řídící systém pro lakovací linku, řízení závěsného dopravníku, řízení stříkací a sušící kabiny, řízení odkalování. Dodávka HW S7-1500, SW vybavení TIA Portal pro PLC a vizualizaci KTP900 a 2x KP8.

(Pro zvětšení klikni na obrázek.)
Řídící systém S7-1500 CPU1513 Teplotní snímek systému Zásuvka pro hybridní kabel (vlevo), switch X005 (vpravo) Zásuvka pro hybridní kabel
Řídící systém Teplotní snímek Zásuvka NET Zásuvka NET
Ovládací panel KTP900 Ovládací panel KTP900 obrazovka pro závěsný dopravník Ovládací panel KTP900, obrazovka pro svěšování a navěšování Tlačítkové ovládací panely KP8
KTP900 KTP900 KTP900 KP8

S7-1500, CPU1513, KTP1200, TIA Portal V13

Rekonstrukce řídícího systému pro ovíjení kabelů páskou. Náhrada systému B&R 2010 za SIMATIC S7-1500 a náhrada PC vizualizace za panel KTP1200. Dodávka HW S7-1500, SW vybavení TIA Portal pro PLC a vizualizaci KTP, programovatelný modulární systém SICK okruhů nouzového vypnutí a elektromagnetických zámků krytů stroje, kontrola otáček, řízení otáček stejnosměrných motorů (rychlost, tah, synchronizace).

(Pro zvětšení klikni na obrázek.)
Nový ovládací pult s KTP1200 Nový řídící systém S7-1500 CPU1513 Distribuční modul napájení Bezpečnostní mudul(y) SICK
Řídící systém Napájení Bezpečnostní modul(y)
Ovládací obrazovky KTP1200 (výrobní obrazovka) Ovládací obrazovky KTP1200 (nastavení stroje) Ovládací obrazovky KTP1200 (diagnostika SICK) Ovládací obrazovky KTP1200 (kalibrace)
Pult s KTP1200 KTP1200 KTP1200 KTP1200 KTP1200

S7-1200, TIA Portal V13

Náhrada systému (Deutschmann) synchronizace dvou polohovacích os pro svařovací automat. Polohová a rychlostní synchronizace.

(Pro zvětšení klikni na obrázek.)
Původní systém synchronizace (ovládací panel) Původní systém synchronizace (řídící jednotka) Nový systém S7-1200 Nový ovládací panel KP300 Nový ovládací panel KP300
Původní systém Původní systém Nový systém KP300 KP300

S7-1500, CPU1513, KTP1200, TIA Portal V13

Rekonstrukce řídícího systému pro ovíjení kabelů dvěmi páskami, možnost sousledného synchronního ovíjení s konstantním překrytím.
Náhrada systému B&R 2010 za SIMATIC S7-1500 a náhrada PC vizualizace za panel KTP1200. Dodávka HW S7-1500, SW vybavení TIA Portal pro PLC a vizualizaci KTP, programovatelný modulární systém SICK okruhů nouzového vypnutí a elektromagnetických zámků krytů stroje, kontrola otáček, řízení otáček stejnosměrných motorů (rychlost, tah, synchronizace).

(Pro zvětšení klikni na obrázek.)
Původní ovládací pult s PC Původní řídící systém B&R 2010 Nový řídící systém S7-1500 CPU1513 Původní decentrální periferie B&R Nové decentrální periferie ET200SP
Původní ovládání Původní řízení Nový systém Původní periferie Nové periferie
Nový ovládací pult s KTP1200 Bezpečnostní mudul(y) SICK a SCALENCE (vlevo) Moduly pro kontrolu otáček SCHNEIDER Projekční SW TIA Portal Projekční SW FlexiSoft SICK
Bezpečnostní modul(y) Kontrola otáček TIA Portal FlexiSoft
Ovládací obrazovky KTP1200 (výrobní obrazovka) Ovládací obrazovky KTP1200 (diagnostika SICK) Ovládací obrazovky KTP1200 (nastavení stroje) Ovládací obrazovky KTP1200 (kalibrace)
Nový pult KTP1200 KTP1200 KTP1200 KTP1200

S7-1500, CPU 1511, TIA Portal V13 - STEP7

Rekonstrukce řídícího systému pro papírenský stroj. Náhrada starého systému SIMATIC S5-115U za SIMATIC S7-1500. Dodávka HW S7-1500 a SW vybavení TIA Portal (program STEP7 - TIA Portal V13), řízení stejnosměrných pohonů pomocí SIMODRIVE DC-MASTER.

(Pro zvětšení klikni na obrázek.)
SIMATIC S5-115U SIMATIC S7-1500 SIMATIC S7-1500 Umístění S7-1500 v rozvaděči
Původní řídící systém Zapojovánís "třetí rukou" Zapojení konektorů Umístění S7-1500
SIMATIC S7-1500 STEP7 TIA Portal V13 SIMODRIVE DC-MASTER HaPeSoft s.r.o. / SIMATIC S7-1500 detail displeje CPU
Komplet SIMATIC S7-1500 TIA Porta V13 SIMODRIVE Detail displeje CPU1511

S7-300, IM151-8 PN/DP CPU, ET200S, TP177B 6" PN/DP, TIA Portal - STEP7 / WinCC Flexible

Dodávka SW vybavení (program STEP7 - TIA Portal a vizualizace WinCC Flexible - TIA Portal) pro potiskovací stroj na válcovou plochu (sítotisk, komunikace s InkJet Domino A200, rychlostní řízení krokového motoru přes modul 1Step 5V).

(Pro zvětšení klikni na obrázek.)
IM151-8 PN/DP CPU TIA Portal HMI HMI
TIA Portal TIA Portal TIA Portal TIA Portal
Potisk Potisk
Potisk Potisk

S7-300, CPU313C, KTP600, STEP7, WinCC flexible

Řídící systém pro spalování mastných nečistot, náhrada C7-613.

(Pro zvětšení klikni na obrázek.)
C7-613 S7-313C KTP600
Původní C7-613 Nový systém S7-313C Nový KTP600

S7-300, CPU313C, KTP600, STEP7 - TIA Portal, WinCC - TIA Portal

Řídící systém pro kabelový zkrut (2-4 žil), regulace 2ks stejnosměrných motorů.

(Pro zvětšení klikni na obrázek.)
S5-95U OP20 S7-300 KTP600
Původní systém Původní panel Nový S7-300 Nový KTP600
TIA Portal TIA Portal
STEP7 - TIA Portal WINCC - TIA Portal

S7-300, IM151-8 PN/DP CPU, ET200S, KTP600, STEP7, WinCC Flexible

Náhrada C7-626 (poškozený displej) novějším systémem pro řízení odstředivky, náhrada čítačů a analogových I/O, doplnění DP coupler pro napojení na podnikové řízení.

(Pro zvětšení klikni na obrázek.)
C7-626 C7-626 KTP600 KTP600
C7 626 C7 626 KTP600 KTP600
IM151 PN-CPU odstředivka
IM151 PN-CPU odstředivka

S7-300, CPU313, KTP600, STEP7 - TIA Portal, WinCC - TIA Portal

Řídící systém pro kabelový zkrut (ocelové jádro, 2-6 žil, páskové stínění, opředení), regulace 5ks stejnosměrných motorů.

(Pro zvětšení klikni na obrázek.)
Původní analogový řídící systém Původní ovládací panel CPU314 KTP600
Původní systém Původní ovládání S7-300 KTP600
STEP7 - TIA Portal STEP7 - TIA Portal
STEP7 - TIA Portal WINCC - TIA Portal

S7-300, IM151-7 CPU, ET200S, KTP1000, STEP7, GRAPH, WinCC Flexible, SINAMICS

Řídící systém pro měřící stůl ultrazvukové kontroly tlakových lahví, dodávka pro Turecko.

(Pro zvětšení klikni na obrázek.)
KTP1000 KTP1000 KTP1000 KTP1000 měřící stůl
KTP1000 KTP1000 KTP1000 KTP1000 Měřící stůl

S7-300, CPU313-2DP, CP343-1, ET 200S, TP177B 6", TP177B 4", STEP7, WinCC Flexible, RunTime

Řídící systém pro pneumatickou dopravu granulátu, standardní a prioritní požadavky sypání, průběžné dosypávání. Profibus-DP, 5x DP-Slave, 1x TP177B 6", 5x TP177B 4", 1x vzdálená vizualizace na PC přes podnikovou síť (RunTime) ...

(Pro zvětšení klikni na obrázek.)
TP177B 6 TP177B 6 TP177B 4 HMI - PC Profibus, Ethernet
TP177B 6" TP177B 6" TP177B 4" Vzdálená vizualizace PC Síť Profibus a Ethernet
Rozvaděč Rozvaděč
Rozvaděč Rozvaděč

S7-400, CPU414-2DP, ET 200S, MP377, STEP7, GRAPH, WinCC Flexible

Řídící systém pro plnící linku potravinářské technologie, 2x Profibus-DP, 5x DP-Slave, 2x DP-elektronická vačka, komunikace s nadřazeným systémem (velín), ovládání a vizualizace dotykovým panelem ...

(Pro zvětšení klikni na obrázek.)
CPU414-2DP ET200S Technologie
S7-400 centrála Rozvaděč s ET200S Výrobní linka
HMI TP377 HMI WINCC flexible HMI vizualizace
MP377 MP377 MP377

S7-1200, CPU1214, STEP7 Basic

Řídící systém pro svařovací automat CLOOS, Odměřování délky sváru dvou svařovacích hlavic v ochranné atmosféře, pomocné funkce sváření ...

S7-300, CPU314, OP177B, STEP7, WinCC Flexible, Simoreg

Řídící systém svařovacího automatu pro výrobu kotlů. Odměřování polohy hydraulických válců, spojité řízení regulačních ventilů hydrauliky, ovládání a vizualizace ...

(Pro zvětšení klikni na obrázek.)
OP177B S7-300 Technologie
Panel OP177B Rozvaděč Umístěnína stroji

S7-300, CPU312, STEP7, KTP600, WinCC Flexible

Dodávka řídícího systému pro fóliovou ovíječku řízenou čárovým kódem zboží. Komunikace s nadřazeným systémem výroby, přenos EAN kódů, skupinové parametry (receptury) ovíjení, ovládání a vizualizace ...

(Pro zvětšení klikni na obrázek.)
CPU312 KTP600 Technologie
Řídící systém KTP600 Rozvaděč

S7-300, CPU315-2PN/DP, MP377, STEP7, WinCC Flexible, Micromaster, Sinamics, S7-Ethernet, vzdálená správa

Dodávka SW pro PLC a HMI stroje STENTER & INFRA ZÓNA textilního stroje. PWM řízení teplotních zón infraohřevu s korekcí krajní teploty, řízení rychlosti a vyrovnávání okrajů materiálu, ovládání a vizualizace stroje s animací ...

(Pro zvětšení klikni na obrázek.)
MP377 MP377 vizualizace MP377 WINCC flexible
MP377 MP377 MP377
Vizualizace NetPro Technologie
Zobrazení polohy NetPro Technologie

S7-400, CPU414-2DP, MP277,  STEP7, WinCC Flexible

Dodávka HW a SW pro řídící systém manipulace s materiálem pomocí jeřábového zařízení. Průměrná rychlost manipulace t<10s na trajektorii pohybu 10m včetně rozjezdu a zastavení (1x zdvih 4m v ose Y, 1x pojezd 2m v ose X, 1x pokles 4m v ose Y).

(Pro zvětšení klikni na obrázek.)
CPU414-2DP Technologie Technologie
S7-400, CPU414-2DP Ovládací pult Technologie
MP277 WINCC flexible Vizualizace Vizualizace
MP277 MP277 MP277

S7-300, CPU315-2DP, CPU312, FM350-1, CP342, PRB (Power Rail Booster), STEP7, WinCC Flexible

Aplikace s použitím PRB (posilovač pro síť DP-Profibus se sběrnicovým přenosem), CPU315-2DP master + 2xCPU312/CP342 slave, hlavní délka 250m + vedlejší délka 30m).

(Pro zvětšení klikni na obrázek.)
CPU315-2DP schema
Rozvaděč a S7-300 Schema propojení
CPU312 Power Rail Booster OP77 OP77
Retlansační rozvaděč Power Rail Booster 1. OP77 2. OP77

S7-300, CPU314 STEP7, MP277 WinCC Flexible

Řídící systém pro výtlačný plastikářský lis a tlakovou formu.

(Pro zvětšení klikni na obrázek.)
MP277 WINCC flexible vizualizace -
Hlavní obrazovka Teplotní regulace Servisní obrazovka Časové řízení

S7-200, CPU214 STEP7 MicroWin, OP73 WinCC Flexible

Řídící systém pro násypný výtah s funkcí nastavitelné prodlevy opakování a počtu opakování násypu.

S7-300, CPU315-2DP STEP7, TP177B WinCC Flexible

Řídící systém pro kompletovací linku ventilů (tlakové nádobky pro spreje). Rychlost kompletace 250ms/sestavu.

(Pro zvětšení klikni na obrázek.)
 TP177B TP177B WINCC flexible
Komponenty sestavy Hlavní obrazovka Dílčí obrazovka
Vizualizace WINCC flexible Technologie
Dílčí obrazovka Vyhodnocení cyklu Technologie

S7-300, CPU314

Řídící systém pro tvářecí stroj kontinuální výroby z tyčového materiálu.

(Pro zvětšení klikni na obrázek.)
S7-300
Rozvaděč, S7-300, CPU314

S7-200, CPU-216, TD200

Řídící systém pro programovací stanici bezkontaktního snímání polohy úhlu natočení pro automobilový průmysl.

S7-300, CPU-315-2DP, OP17, HMI ProTool Pro/CS

Řídící systém pro magnetovací stanici bezkontaktních snímačů polohy a pro ultrazvukovou svařovací stanici pro automobilový průmysl.

(Pro zvětšení klikni na obrázek.)
Technologie OP17-DP
Technologie Ovládací panel

S7-300, CPU-314, STEP7, AS-i, OP177B, HMI WinCC Flexible

Řídící systém pro automat testování kvality šroubů.

(Pro zvětšení klikni na obrázek.)
WINCC flexible OP177B S7-300, AS-i Technologie
WINCC flexible Panel OP177B Instalace CPU314 Technologie

S7-200, CPU-224, STEP7 MicroWin, TP177, HMI WinCC Flexible

Řídící systém pro centrální sypání a pneumatickou dopravu granulátu.

(Pro zvětšení klikni na obrázek.)
TP177 WINCC flexible Vizualizace Rozvaděč S7-200 CPU224
Obrazovka TP177 Technologie TP177 Rozvaděč Instalace CPU224

TP270, HMI WinCC Flexible

Náhrada vizualizace WF470 za TP270 pro trolejovou přesuvnu zavážení sušících komor (zobrazena pouze část obrazovek).

(Pro zvětšení klikni na obrázek.)
TP270 Vizualizace HMI
Hlavní obrazovka Hlavní obrazovka Obsazenost komor
Vizualizace WINCC flexible Technologie
Plán závozu Stavová obrazovka Technologie

S7-300, CPU315-2DP, STEP 7, OP17, ProTool Pro

Realizace řídícího systému pro linku tlakového testu S7-300 + OP17

S7-300, CPU315-2DP, STEP 7, OP270, ProTool Pro

Odladění a zprovoznění 2. výrobní linky na výrobu skelné tkaniny pro společnost STEKLOVOLOKNO (Bělorusko).

(Pro zvětšení klikni na obrázek.)
Technologie Ovládání OP270 ProTool Pro
Technologie Ovládací pult OP270 OP270

S7-300, CPU314, STEP 7

GAB dopravníková linka, 8 pásových dopravníků, návaznost na manipulátor výrobků, S7-300.

S7-400, CPU 416-2DP, STEP 7, TP370, HMI WinCC Flexible, POSMO A

Rozpracování projektu (náhrada S5 systémem S7, náhrada motorů a řízení Berger-Lahr sestavami Posmo A) pro společnost MANNESMANN - ROBUR (Holandsko).

(Pro zvětšení klikni na obrázek.)
TP370 WINCC flexible Technologie Projekt
Obrazovky TP370 Návrh ovládání Technologie Projekt

S7-200, MicroWin, OP77, WinCC flexible

Realizace odměřování a řízení posuvu portálu pily pro dělení kamene S7-200 + OP77.

S7-300, CPU 315-2DP, STEP 7, OP17-II

Náhrada řídícího systému pro robotizované pracoviště s použitím S7-300 + PP17II

S7-300, CPU315-2DP, STEP 7, OP270, ProTool Pro

Odladění a zprovoznění 1. výrobní linky na výrobu skelné tkaniny pro společnost STEKLOVOLOKNO (Bělorusko).

(Pro zvětšení klikni na obrázek.)
Technologie OP270
Technologie OP270

S7-300, CPU 317-2DP, STEP 7, TP370, TP170, ProTool Pro

Dodávka řídícího systému výrobní linky koberců pro společnost BETAP (Holandsko).

(Pro zvětšení klikni na obrázek.)
Technologie Technologie Technologie Technologie OP270
Hlavní obrazovka Obrazovka technologie Obrazovka infrazóny Obrazovka sušení Obrazovky na stroji
CPU317-2DP TP370 Pult Technologie Technologie
SIMATIC CPU317-2DP SIEMENS TP370 Ovládací pulty Technologie Technologie

TP170B, ProTool Pro

Náhrada panelu LAUER za TP170B

S7-300, CPU 313C, STEP 7, OP7, ProTool Pro

Řízení dávkování pro výrobu čtyřsložkové granulátové směsi

TP270, ProTool Pro

Vizualizace pasterizace a ultrafiltrace mléka TP270

OP17, ProTool Pro

Náhrada panelů VT80 za OP17 v papírenském provozu

S7-300, CPU 314, STEP 7

Řízení pro paletovací stroj čajových krabiček

S7-300, CPU 314, STEP 7

Průběžný nástřik izolace na odtahované metalické jádro.

S7-200, CPU 214, MicroWin

Řídící systém pro stavební výtahy.

S7-200, CPU 212, MicroWin

Kontrola a vyřazení chybně plněných sklenic v potravinářském průmyslu při rychlosti 60-120 sklenic/s

S7-400, CPU 412, STEP S7, OP17, ProTool Pro

Řídící systém pro tlakové dělové vrtání ve strojní výrobě.

S7-200, CPU 214, MicroWin

Řízení zkrutu opředení a odtahového rotačního navijáku

S7-300, CPU 314, STEP 7

Paletizace drobných krabiček s letmým rozřazováním a skládáním.

S7-200, CPU 214, MicroWin, PC, VBasic

Zátěžová zkouška motoru, on-line zpracování PC, tisk protokolu.

S7-300, CPU 313-2PtP, STEP 7, PC, VBasic

Manipulační zakladač paliva.

S7-200, CPU 214, MicroWin

Pneumatická doprava sypkého materiálu.

S7-200, CPU 214, MicroWin

Balící stroj do smršťovací fólie.

S5-115, CPU 943, STEP 5

Stanice plnění chladící kapaliny motoru.

S5-100, CPU 103, STEP 5

Jednoúčelový stroj pro obrábění komutátorů elektrických motorů.

S7-200, CPU 214, MicroWin

Plnící linka kapalin pro zdravotnictví.

unknown

 
 
PLC AUTOMATIZACE - Informace o automatizační technice, realizované pomocí PLC
BLAJA - automation portal
Paleček Elektro - průmyslová automatizace

Názvy, např. SIMATIC®, PROFIsafe®, ET200®, TIA Portal®, LOGO!® a další vč. derivátů...,
jsou registrovanými obchodními značkami společnosti SIEMENS AG.

PROFIBUS®, PROFINET® jsou registrovanými obchodními známkami společnosti
PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.

Vyobrazení převzata z obrazové databáze © Siemens AG 2019.
All rights reserved.

Kontaktní telefon: (+420) 728 726 127
v pracovní dny 8:00-16:00 hod.,
stálí zákazníci až do 20:00 hod.

E-mail: email |zavináč| hapesoft |tečka| cz
Web: www.hapesoft.cz

© Ing. Petr Halíř, HaPeSoft s.r.o. 2001-2019.
Všechna práva vyhrazena.

Tento web využívá
Cookies (info).

Jeho používáním
s tím vyjadřujete
souhlas.

linkedin HaPeSoft instagram HaPeSoft  .